W związku z trwającą sytuacją pandemiczną, wizyta duszpasterska oraz błogosławieństwo mieszkania może odbyć się jedynie na wyraźną prośbę wiernych.

Deklarację składają Ci Parafianie, którzy wyrażają taką gotowość. 

Deklaracje można wysłać pocztą, 

Mailem: kancelaria.las@gmail.com lub złożyć w zakrystii.

Prosimy wypełnić formularz deklaracji aby wrazić chęć przyjęcia księdza po kolędzie lub to, że Państwo sobie tego nie życzą.

Deklaracja jest ważna bezterminowo, dopóki nie zostanie wypełniona ponownie.

Adres którego dotyczy zgłoszenie