Ogłoszenia

Podziękowania Boże Ciało

Bardzo chciałbym podziękować wszystkim, którzy zaangażowali się w przygotowanie tegorocznych ołtarzy oraz za wsparcie materialne ich budowy:

I tak poczynając od pierwszego ołtarza: dziękuję mieszkańcom Wału Miedzeszyńskiego i ul. Kosmatki oraz działaczom Klubu L.A.S, czyli Ludzi Aktywnych Społecznie.  A zwłaszcza: Rodzinie Państwa Cimińskich, zwłaszcza pani Monice za pomysł, Teresie i Markowi  Wardziakom, właścicielowi firmy Laskol – Panu Piotrowi Kolasa, właścicielom sklepu ogrodniczego Wrzos – państwu Markowskim, P. Andrzejowi Pawłowskiemu, Joannie i Arkadiuszowi Bickim, Amelce, Basi i Arturowi Schab, Jackowi Szustkowi, Monice Pawłowskiej. 

Drugi ołtarz: mieszkańcom Traktu Lubelskiego strony nieparzystej oraz ulic przyległych do nieparzystej strony Traktu Lubelskiego. A zwłaszcza: Magdalenie, Tomaszowi i Michałowi Olszewskim, Włodzimierzowi Michalskiemu, Stanisławowi Żukowskiemu, Teresie i Zdzisławowi Gawryszewskim, Bogdanowi i Liliannie, Edycie i Tomaszowi Tobiaszom, Krzysztofowi Witan oraz Pani Ewie Nieścioruk, 

Ołtarz trzeci – mieszkańcom Traktu Lubelskiego strony parzystej oraz ulic przyległych do parzystej strony Traktu Lubelskiego. Zwłaszcza dziękuję: p. Janowi Gawryszewskiemu, rodzinie państwa Kowalczyków, Danutcie Dąbrowa, Renacie Górskiej, Beacie Czarnota, 

Ołtarz czwarty – mieszkańcom ulicy Spadowej i Zastowskiej oraz członkom wspólnoty Domowego Kościoła a zwłaszcza: Uli i Grzegorzowi Grubkom, Janowi Gawryszewskiemu, Michałowi i Ewie Kubackim

Marcinowi i Hani Maskom, Weronice i Czarkowi Kupcom, Eli i Adamowi Załęskim, Halinie i Mariuszowi Królakom, Renacie i Konradowi Górskim, Beacie i Markowi Czarnotom, Dorocie i Łukaszowi Muchom, Alicji Miazga, Pawłowi i Oli Dobroczkom, Krzysztofowi i Kasi Binkiewiczom, Dorocie i Maciejowi Gawryszewskim, Anecie i Pawłowi Bodychom. 

Wszystkim tym także, którzy złożyli ofiary pomocne w zakupie materiałów do przygotowania ołtarzy. 

Dziękujemy: Scholi dziecięcej z panem Andrzejem na czele i chórowi parafialnemu, asyście kościelnej, ministrantom, lektorom, dziewczynką sypiącym kwiaty i niosącym poduszki, mamom, które zaangażowały się w opiekę nad bielankami, Panią z kółek różańcowych. Dziękuję wawerskiej policji oraz Panu Marcinowi Mędrzyckiemu za zabezpieczanie przemarszu. Dziękuję również panom: Tomaszowi Tobiaszowi, Pawłowi Łasakowi i Panu Olszewskiemu za zabezpieczenie nagłośnienia. Wszystkim i każdemu z osobna dziękujemy.