Bez kategorii

Teksty do medytacji – środa – Rekolekcje Wielkopostne 2021 r.

Środa. 

Ewangelia wg św. Jana, rozdział 4, wersety: 5-42.

  1. Poproszę własnymi słowami o Ducha Świętego na czas tej medytacji. 
  2. Uświadomię sobie jakie myśli, uczucia, potrzeby aktualnie mi towarzyszą? Co pozostało po wczorajszym dniu?
  3. Przeczytam powoli fragment Ewangelii (J 4, 5-42). Zwrócę uwagę na to jakie osoby tam występują. 
  4. Wyobrażę sobie to zwyczajne, a zarazem niezwyczajne spotkanie Jezusa z Samarytanką. Było to w południe, musiało być bardzo gorąco. O tej porze rzadko kto przychodził po wodę. Owa kobieta wolała unikać ludzi. Żyła w poczuciu wstydu i społecznego napiętnowania. W swoim życiu szukała miłości i wielokrotnie się rozczarowała. Miała pięciu mężów. Nie wiemy, czy zmarli, czy ją zostawili. Jezus bardzo precyzyjnie prowadzi ją w rozmowie od spraw zewnętrznych do jej najgłębszych pragnień. Spróbuję uchwycić ten proces, czytając tekst jeszcze raz.
  5. Droga do spotkania z Bogiem wiedzie m. in. przez odkrywanie Go we własnych pragnieniach. Czego w życiu pragnę najbardziej? Opowiem o swoich pragnieniach Jezusowi. Mogę sobie siebie wyobrazić, jak rozmawiam z Jezusem twarzą w twarz. Jesteśmy tam tylko On i ja. Pozwolę Mu, aby odkrywał przede mną moje najgłębsze pragnienia. 
  6. Zwrócę uwagę na rozmowę Jezusa z uczniami. Mówi On o pokarmie, którym jest pełnienie woli Ojca. Istotą, sensem i sednem misji Jezusa jest wypełnienie woli Ojca. Co stanowi sens mojego życia? Na ile pragnę pełnić wolę Boża w swoim życiu?
  7. Samarytanka nie zatrzymuje owoców spotkania z Jezusem dla siebie. Idzie i głosi. Opowiada innym. Ta, która unikała innych, z odwagą opowiada o niezwykłym spotkaniu. Wiara pomnaża się w nas i rośnie, gdy się nią dzielimy. 
  8. Podziękuję Panu Bogu za dar tej medytacji. Zawierzę mu również tych, których spotykam każdego dnia. Poproszę o łaskę bycia świadkiem Jego Ewangelii w mojej codzienności. Zakończę słowami modlitwy Ojcze nasz.